יום רביעי 24 יולי 2024

תמיכה של היצרנים

22.02.2018 - 23.02.2030

רשימת מספרי טלפון מלאה

???? ?? ????? 
Lenovo Commercial *6557
Lenovo Consumer 1-809-258-990
Lenovo Consumer 1-809-456-979
?????? Dell ????? (??? ???????) 09-9527555
Dell 1-809-444-688
Dell Servers 1-809-444-693
EMC 1800-360-470
Epson 03-3761335
Microsoft 09-7625400
XEROX

073-7151902

[email protected]

  ASUS CALL CENTER 03-3741339
  ASUS WEB SITE  ASUS RMA page
VERBATIM

98 /96 /94 /91 /6196 9001 (0) 49

             E: [email protected]

VERITAS
02-5609237
Intel (in English only)  1-809-431-802 [email protected]

Slide 3 of 5.